חפש באתר:
מרחב דרום
מרחב מרכז
מרחב צפון
חטיבת חוזים ובטחונות
חטיבת אכלוס
מבצע הסדר חובות
חופש המידע
פרסומים
דף הבית » פיתוח כלכלי
פיתוח כלכלי
החטיבה להתיישבות רואה חשיבות מרכזית בפיתוח מקורות תעסוקה ותשתית כלכלית
למתיישבים וישובים שבתחום טיפולה. לצורך כך החטיבה פועלת באמצעים מגוונים לפיתוח
כלכלי כאשר הדגש מושם על פיתוח מקורות תעסוקה בענפי התעשיה, החקלאות, התיירות, המלאכה, והשירותים העיסקיים.
מקורות תעסוקה אלה תורמים לקליטת משפחות ולהשארת הדור הצעיר בישובים ובסופו של
דבר לביסוס כלכלי של האיזורים.
 
בחקלאות
 1. הכשרות קרקע ופרצלציה.
 2. הסדרת תשתית מים, ביוב וחשמל.
 3. נטיעות.
 4. הקמת חממות.
 5. הקמת רפתות, לולים, דירים ובריכות דגים.
 6. הקמת מאגרי מים, השבת מי קולחין ומים שוליים.
 7. תכנון איזורי מישקי.
 8. התאמת פרוגרמה לישובים החקלאיים.
 
בתיירות
 
 1. סיוע בהקמת כפרי תיירות וצימרים.
 2. פרסום ושווק אזוריי תיירות.
 3. ייזום והשתתפות בפתוח אתרי תיירות.
 4. השתתפות בפרוייקטים תיירותיים איזוריים ופרטיים.
 5. קידום תוכניות אב לתיירות.
 
בתעשיה ובשרותים
 1. תכנון תשתיות באזורי התעשיה.
 2. פתוח איזורי תעשיה – השתתפות בתשתיות.
 3. בניית מבני תעשיה, ומבנים רב תכליתיים.
 4. סיוע בגיוס יזמים באמצעות מינהלות איזורי התעשיה.
 5. סיוע ליזמים ולמיזמים ישוביים בתחום התעשיה והשרותים העסקיים.
 
מערכות תומכות
 
מערכות תומכות מהוות מסגרות התומכות בפעילות הכלכלית וביזמויות העסקיות ועוזרות
להן במגוון תחומים כגון ליווי מקצועי, גיוס הון, איתור יזמים ומפעלים, ישום רעיוניות וכיו"ב.
 
החטיבה להתישבות מסייעת בהקמת מערכות אלו, שותפה בפעילותן ובהתנהלותן ומסייעת להן תקציבית.
 
 
הסיוע ניתן לפעילויות הללו:
 1. מו"פ חקלאי – תעשיתי.
 2. מרכזים לסיוע לקידום עסקים (מס"ק), מרכזי טיפוח יזמות (מט"י).
 3. חממות טכנולוגיות.
 4. מנהלות אזורי תעשיה.
 5. חממות ומינהלות תיירותיות.
 6. ועדות חקלאיות אזוריות.
 
דף הבית
|
על החטיבה
|
מבנה ארגוני
|
פרוייקטים
|
טפסים
|
צור קשר
© כל הזכויות שמורות 2008