חפש באתר:
מרחב דרום
מרחב מרכז
מרחב צפון
חטיבת חוזים ובטחונות
חטיבת אכלוס
מבצע הסדר חובות
חופש המידע
פרסומים
דף הבית » מבנים ותשתיות
מבנים ותשתיות
תפקידה העיקרי של החטיבה להתיישבות בשנים הראשונות לקיומה היה תכנון והקמה של ישובים חדשים. לאחרונה שוב עוסקת החטיבה בהקמת ישובים חדשים, פעילות הכוללת הכנת פרוגרמה, תכנון מתארי ותכנון אזורי כולל ועד לשלב הביצוע – ביצוע התשתיות, פריצת דרכים, והבאת מבנים למחנה הזמני וקליטת המשפחות לישוב.
  
בהקמת ישוב חדש, מחנה זמני, שכונה או האחזות נח"ל הפעילות מתמקדת ב:
 1. הכשרת קרקע.
 2. עבודות פיתוח – דרכים שבילים, גינון.
 3. תשתית זמנית של מערכת המים, ביוב, חשמל (גנרטור).
 4. מבנים יבילים לדיור זמני ולמבני ציבור (מעון, בית כנסת, מקוה, מועדון וכיו"ב).
 5. קידום תוכנית מתאר ראשונה ולאחריה מפורטת. 
החטיבה להתיישבות פועלת לשמירת קרקעות מדינה שניתנו לה בחוזה ממנהל מקרקעי ישראל והממונה על הרכוש הממשלתי הנטוש ביהודה ושומרון. שמירת הקרקעות נעשית בדרכים שונות ולעיתים בשיתוף פעולה עם רשות המרעה במשרד החקלאות, קרן הקיימת לישראל.
 
הפעילות מתמקדת ב:
 1. הקמת ישובים וביסוסם.
 2. הקמת חוות חקלאיות.
 3. פריצת דרכים ותיחום קרקעות.
 4. גידור שטחים.
 5. נטיעות.
 6. רעיה.
החטיבה להתיישבות מסייעת ברכישה וביצוע של מרכיבי בטחון לסיוע בהגנה על המתיישבים שבישובים שבטיפולה. התחומים בהם עוסקת החטיבה הינם בתאום ועפ"י הנחיות משרד הבטחון וכוללים:
 1. גידור ותאורה בטחונית.
 2. סלילת דרכים ביטחוניות בישובים ובשטחים החקלאים ויצרניים.
 3. השתתפות ברכישת ואחזקת רכבי בטחון.
 4. רכישות של ציוד ואמצעי בטחון. 
עוגנים מעודדי קליטה בעשורים הקודמים, ההתיישבות החקלאית/כפרית היתה גורם מושך אוכלוסיות. ההתיישבות התבססה על מרכזים חקלאיים והוקמו קיבוצים ומושבים. החקלאות היא שחיברה את התושבים אל הקרקע.
באזורי הפריפריה הוקמו יישובים קהילתיים שחיבורם לקרקע היה מבוסס רק על איכות חיים ואידיאולוגיה. על מנת לחזק את הקשר של התושבים למקום, הוקמו "עוגנים" – פרוייקטים שפיתוחם משמש אתגר לתושבים ומחזק את הקשר שלהם ליישובים, למוסדות ולקרקע. במסגרת פעילותה של החטיבה לחיזוק היישובים והגדלתם זוהו עוגנים כמו מוסדות חינוך ייחודיים, מכינות קדם-צבאיות, מכללות ללימודים גבוהים וכיו"ב.
  
העוגנים הללו, בהיותם מחוללי תעסוקה, משתלבים בהיצע ההון האנושי הקיים ומביאים לישוב ולאזור אנשים חדשים המועסקים במוסדות. כמו-כן, בוגרי המוסדות "מתחברים" אל המקום – קהילה ונוף – ובוחרים להקים את ביתם במקום.
 
משאבים רבים הושקעו בקידום מוסדות שזוהו כעוגנים ובהבאתם ליישובי החטיבה. במהלך השנים, הסתבר כי הגופים הללו מגבירים את הקליטה ביישובים, מעלים את המורל בהם ומוסיפים לאזור גוונים חדשים של אוכלוסייה.
דף הבית
|
על החטיבה
|
מבנה ארגוני
|
פרוייקטים
|
טפסים
|
צור קשר
© כל הזכויות שמורות 2008