חפש באתר:
מרחב דרום
מרחב מרכז
מרחב צפון
חטיבת חוזים ובטחונות
חטיבת אכלוס
מבצע הסדר חובות
חופש המידע
פרסומים
דף הבית » תכנון
תכנון

תפקידה הבסיסי של החטיבה להתיישבות בשנים הראשונות לקיומה כגורם מיישב היה תיכנון והקמתם של ישובים חדשים.

כגורם פיתוח עם נסיון מקצועי רב התיכנון מהווה נידבך בסיסי בפעילות ההתיישבותית.
 
החטיבה להתיישבות ממונה על הכנת תוכניות מיתאר ותוכניות מפורטות לישובים ועל הכנת תוכניות אזוריות לתחומי המועצות. התכנון נעשה לרוב על קרקעות המוקצות בחוזה להסתדרות הציונית ותהליך אישור התוכניות מתבצע ע"י הגופים הסטטוטוריים הרלבנטים.
 
החטיבה עוסקת באופן מתמיד בהכנת תוכניות מיתאר ותוכניות מפורטות להרחבת היישובים ולהקמת שכונות חדשות. התכנון מאפשר מתן אישור סטטוטורי ליישובים, מאפשר הקמת שכונות חדשות ביישובים, מאפשר מעבר ממחנות זמניים לשכונות קבע וקובע מגמות לפיתוח עתידי.
 
טיפולה של החטיבה בתוכניות, כולל הכנת פרוגרמות יחד עם היישובים, המועצות האזוריות ומשרד הבינוי והשיכון; העסקת אדריכל לתוכנית, קבלת האישורים המקצועיים הנדרשים וכל שאר הפעולות השוטפות שמביאות את התוכניות לכדי מעמד תוקף סטטוטורי.
 
 
תוכניות אזוריות
במסגרת אחריותה מטפלת החטיבה להתיישבות, בשילוב עם המועצות האזוריות ומשרד השיכון, בהכנת תוכניות אזוריות לתחומי המועצות. מטרתן לתת מענה תכנוני נאות לאזור כולו, ולקשר של האזור למערכות אחרות, לטווח הקרוב והרחוק.
 
תוכניות אזוריות כוללות את כל תחומי החיים, וגם אם אין להם מעמד סטטוטורי הרי שהן מהוות מסמך לראייה אסטרטגית לעתיד, לקביעת שלבי פיתוח, ולמתן כיוון למדיניות החטיבה, המועצה האזורית ומשרדי הממשלה השונים לטובת קידום האזור.
 
תוכניות אזוריות הוכנו לשומרון, לרמת הגולן, לדרום הר חברון, לגוש עציון, למטה בנימין, לבקעת הירדן ולמגילות. כמו כן בשנים האחרונות החלה החטיבה בהכנת תוכניות אזוריות גם לאזורים בנגב, ובכוונתה לבצע תוכניות איזוריות בגליל.
 

תחומי אחריות ועיקרי פעילות התכנון
  1. מיצוב מדיניות התכנון והפיתוח של המרחבים בחטיבה להתיישבות.
  2. אבחון אזורי התערבות לעבודתה של החטיבה להתיישבות. בניית תוכניות עבודה לתכנון פיתוח עבור אזורי החטיבה להתיישבות במרחב הארצי הכולל: 1. אזור הגליל והגולן. 2. אזור הנגב. 3. אזור יו"ש.
  3. קידום וניהול צוותי התכנון בהכנת תוכניות תב"ע, תוכניות מיתאר, תוכניות אב, תוכניות פיתוח התיישבותיות.
  4. ייצוג מדיניות החטיבה להתיישבות בוועדות תכנון מקומיות, מחוזיות, ומנהל תכנון ארצי.
  5. טיפול ותאום העבודה ומגמות פיתוח מול המועצות האזוריות, וועדות תכנון, וגורמי פיתוח רלוונטים.
  6. הכנת תוכניות מגירה עקרוניות ליעדים עתידים לפיתוח.
  7. הכנת תוכניות ביצוע עבור מטרותיה של החטיבה להתיישבות בתחום הצמיחה הדמוגרפית, המתחילים בתיכנון שכונות זמניות והמשך דרך שכונות קבע.


דף הבית
|
על החטיבה
|
מבנה ארגוני
|
פרוייקטים
|
טפסים
|
צור קשר
© כל הזכויות שמורות 2008