יריד ההתיישבות הכפרית בישראל
ב 9-10 ביולי תקיים החטיבה להתיישבות יריד התיישבות כפרית במרכז הירידים בת"א.

 החטיבה להתיישבות מזמינה אותך ליריד ההתיישבות הכפרית בישראל