עדכון : פורסמה תוכנית 2019 להערות הציבור
להערות הציבור טיוטת תכנית העבודה לשנת 2019 - החטיבה להתיישבות

להלן מובאת להערות הציבור טיוטת תכנית העבודה של החטיבה להתיישבות לשנת 2019.

את ההערות יש לשלוח בכתובת דוא"ל : hityashvut@moag.gov.il  עד לתאריך 5.2.19 בשעה 15:00.

לקבלת מידע נוסף יש לגשת לעמוד הפרסומים