פרסום מכרז חדש מספר 04/2018
מכרז מספר 04/2018: תכנית אסטרטגית התישבותית לנגב

לקבלת מידע נוסף יש לגשת לעמוד הפרסומים