תכנית עבודה 2018
פרסום להערות הציבור

 תכנית העבודה לשנת 2018 להערות הציבור:


*   הנחיות  לציבור ולו"ז
*   תכנית העבודה השנתית  2018
 
לעדכון עבור לדף הפרסומים