מכרז פומבי מספר 2018/03
מכרז להפקת יריד קליטה ליישובים בפריפריה

 

מכרז פומבי מספר 2018/03 מכרז להפקת יריד קליטה ליישובים בפריפריה

וגם לרשום איש קשר כמו באחרים:

שאלות הבהרה יופנו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, לכתובת : michraz@wzo.org.il

לגשת לעמוד המכרזים יש ללחוץ כאן