קבלת קהל
לא תהיה קבלת קהל במשרדי החטיבה להתיישבות בשער בנימין ביום ראשון 22.7.2018 עקב צום תשעה באב.

 

שימו לב, לא תהיה קבלת קהל במשרדי החטיבה להתיישבות בשער בנימין ביום ראשון 22.7.2018 עקב צום תשעה באב.