קבלת קהל ביום ירושלים
יום ירושלים 13.5.2018 ביום זה לא תהיה קבלת קהל במשרדי החטיבה להתיישבות בשער בנימין.

 יום ירושלים 13.5.2018 

ביום זה לא תהיה קבלת קהל במשרדי החטיבה להתיישבות בשער בנימין.