עדכון:
פורסמו באתר נוהלים להגשת תמיכות בנושאים חברה וקליטה ומיזמים מחוללי שינוי

ליותר פרטים אנא לחצו כאן