פורסם קול קורא בתחום תשתית ובינוי לשנת 2017 תחת לשונית: פרסומים/קולות קוראים
המועד להגשת בקשות קול קורא לנושאים: תשתיות ובינוי וטיפול נקודתי הוארך עד לתאריך 23.11.17.

 פורסם קול קורא בתחום תשתית ובינוי לשנת 2017 תחת לשונית: פרסומים/קולות קוראים