מכרז פומבי מספר 02/2018
ביצוע עבודות שיפוצים, אחזקה ופיתוח מגרשים של יחידות דיור

לגשת למכרז יש ללחוץ על הקישור : מכרז 02/2018