מכרז למנהל אזור במרחב המרכז
פירוט המכרז

 לתיאור המרכז יש לגשת לקיש מכרז למנהל אזור במרחב המרכז