קולות קוראים
פעילויות בתחום החברה והקליטה: יש להגיש בקשות בפורטל המרכבה עד לתאריך 8.11.207 וכן עותק קשיח למשרדי המרחב בהתאם לנוהל התמיכה המצורף.

  פעילויות בתחום החברה והקליטה:

יש להגיש בקשות בפורטל המרכבה עד לתאריך 8.11.207 וכן עותק קשיח למשרדי המרחב בהתאם לנוהל התמיכה המצורף. 

מידע וטפסים בלשונית פרסומים/קולות קוראים או באפשרותכם ללחוץ כאן