תכנית העבודה לשנת 2017 להערות הציבור
להלן המסמכים : תכנית העבודה לשנת 2017 להערות הציבור