ביום ירושלים, 24/05/2017 כ"ח באייר תשע"ז, משרדינו יהיו סגורים

 ביום ירושלים, 24/05/2017  כ"ח באייר תשע"ז, משרדינו יהיו סגורים