החטיבה להתיישבות - מדיניות מטרות ויעדים לשנת 2017-2018

 לחץ על הקישור הבא להצגת המסמך :