שינויים בנוהל הקצאת מגרשים למגורים והעברת זכויות בישוב קהילתית ביהודה ושומרון

נוהל הקצאת מגרש למגורים והעברת זכויות בישוב קהילתי ביהודה ושומרון - שימו לב לכך שהנוהל עודכן וכן רשימת האגרות והתעריפים עודכונו. נא לבדוק את המידע בעמוד הנוהל
 
בלחיצה